DISCLAIMER

Disclaimer Fidenz hypotheken

Fidenz streeft ernaar deze website correct en zonder onderbreking te laten functioneren. Zij doet er alles aan om de online informatie-uitwisseling met gebruikers van de site zo veilig en probleemloos mogelijk te laten verlopen. Ook aan de inhoud van deze site is de grootst mogelijke aandacht besteed. Toch kan het gebeuren dat er storingen optreden of dat opgenomen informatie onjuistheden bevat of onvolledig is. Voor de daaruit voortvloeiende directe of indirecte schade aan de gebruiker van deze site wijst Fidenz uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af.
De onderneming wijst daarnaast elke verantwoordelijkheid af voor het functioneren van op deze site opgenomen hyperlinks alsmede de inhoud van de sites waarnaar al of niet via deze hyperlinks wordt verwezen. Fidenz behoudt zich tot slot het recht voor zonder voorafgaand bericht aan bezoekers en gebruikers vorm en inhoud van deze website te wijzigen.
Registraties
Fidenz is geregistreerd bij de volgende organisaties:

  • Autoriteit Financiële Markten (AFM), registratienummer: 12013805. (www.afm.nl/registers)
  • Kamer van Koophandel (KvK), registratienummer 28108087